Welkom

Leren door Vergelijken

Binnen de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep) zoeken deelnemers samen naar wat goed gaat en wat beter kan.

De RBB Groep is een leernetwerk en in 2002 opgericht. Doel is de publieke dienstverlening van de aangesloten partners te verbeteren. Daartoe organiseert de RBB Groep een jaarlijkse benchmark op de bedrijfsvoering op basis van prestatie indicatoren.

Dit levert een (online) rapportage op met analyses en trends, ontwikkeling van de eigen organisatie en de andere partners.

Deelnemende organisaties kunnen zich op specifieke indicatoren eenvoudig vergelijken om zo van elkaar te leren.

Happy benchmarking!

Dagelijks Bestuur en programmaleiding RBB Groep

Juni 2019


 

 

Een moment a.u.b.