Bijeenkomsten

Voor dit jaar staan de volgende benchmarkbijeenkomsten gepland:
 
27-5-2019 en/of
28-5-2019

NIEUW Fysieke validatiesessie met PI-contactpersonen om mee te kijken naar elkaars uitkomsten met als primaire doel om de data met elkaar goed op orde te krijgen.

19-6-2019 ochtend   

Voorbereiding bestuurderschallenge met business controllers +Totta

4-7-2019 ochtend

RBB bestuurderschallenge

10-9-2019 middag  

 Fysieke evaluatiebijeenkomst over uitkomsten benchmark verslagjaar 2018 plus verbeteracties met PI contactpersonen + Totta (inclusief demo in Cviews over mogelijkheden tot benchmarking door Totta)

                    

Exacte locaties en tijdstippen volgen.

Zie ook www.rbbgroep.nl

Een moment a.u.b.