Werkwijze

Verzamelen
Elk jaar leveren de partners van de RBB Groep cijfers aan op de 32 prestatie-indicatoren die betrekking hebben op verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Na validatie door de programmaleiding kunnen de partners zelf hun benchmark samenstellen.

Analyse en rapportage
De programmaleiding analyseert de benchmarkgegevens op hoofdlijnen en signaleert opvallende resultaten en algemene trends.

Discussie
Resultaten en trends worden besproken in de Raad van Participanten. De partners analyseren zelf de resultaten in detail en wisselen bevindingen met elkaar uit.

Een moment a.u.b.